Traditioner

Traditioner

Årets gang med fastelavn, påske, jul, samt naturens gang følger vi og laver aktiviteter der passer til gruppen. Vi har påsketur, hvor vi finder påskeharen, slår katten af tønden, lyngtur o.s.v. I maj mdr. holder vi dagplejens dag. Vi slutter året af med en dejlig julefrokost.