Velkommen til min dagpleje

Jeg hedder Erik Hou og er gift med Birthe, som også er dagplejer, så der kan i alt være 8 børn i vores dagpleje.

Vi bor i et parcelhus i Overlund, hvor vores baghave er lavet om til et stort sandkasse-område til stor glæde for dagplejebørnene.

Vi har selv to sønner, hvoraf den ene er hjemmeboende. Desuden er der et jordegern i husstanden.

Jeg har været dagplejer i 10 år, hvor det har været en fornøjelse at være sammen med og følge den kæmpe udvikling der sker med børnene – både med  de sproglige og motoriske færdigheder, samt hvordan de udvikler evnen til at fungere sammen med de andre i gruppen.

I fritiden løber jeg en del, da jeg dyrker ultraløb, som kræver mange timers træning. Der bliver dog også af og til plads til en fisketur.

 

Her bor jeg
Kendetegn for min dagpleje

I min/vores dagpleje lægger vi stor vægt på, at Jeres børn får en stille og rolig hverdag uden stress og jag . En hverdag hvor der er plads til forskellighed og en hverdag som er genkendelig for det enkelte barn.

Der lægges stor vægt på, at vi så vidt muligt kommer ud hver dag året rundt – det kan være en tur i sandkassen, på legepladsen eller en tur i skoven.

Da vi jo er to i vores dagpleje giver det os også muligheden for i højere grad at tilgodese behovene hos både de yngste og de lidt ældre, eller hvis der er et barn med et særlig behov, som kræver lidt ekstra. Feks. er det muligt engang i mellem at dele børnene op, så det kun er de store der kommer ud, hvis det er lidt for koldt til de små, ligesom der kan være aktiviteter der passer bedst til en bestemt aldersgruppe af børnene.

Vi arbejder for at børnene henad vejen skal være selvhjulpne, så de er klar når børnehaven kalder. Det opnås ved at det enkelte barn selv prøver når det er klar - feks i forhold til selv at tage tøj af og på. Det tager tid i starten, men glæden og stoltheden er stor når det lykkes.