Velkommen til min dagpleje

Jeg hedder Eva Brøbech Pedersen og er gift med Tommy.

Vi har to børn Emilie og Niclas. Emilie er hjemmeboende. I min familie er også vores kat  Gizmo.

Vores hus og have er indrettet til at have arbejdet som dagplejer, så der tilbydes de bedste faciliteter til børnene.

Jeg har været ansat som dagplejer i Overlund i Viborg kommune siden 1.6-04 og har læst til Pædagogisk assistent fra okt.10-dec.11 på VIA. Min tilgang til dit barn er anerkendende, og både Jer som forældre og Jeres barn mødes med henblik på Jeres individuelle behov. Det være sig måske motorisk, socialt og ikke mindst trygheden i det daglige, da det altid er mig, der modtager dig og dit barn om morgenen, men også mig der siger på gensyn om eftermiddagen.

Jeg har flere certifikater fra Friluftsrådet forskellige ordninger for dagplejere. Det er Grøn Spire, Naturdagplejer, og Spring Ud i Naturen,(det blå flag) hvor jeg har fokus på den sunde sansemotoriske udvikling med naturen som springbræt.Ydermere er jeg certificeret DGI- Idrætsdagplejer, så koblingen mellem udelivet, legen og bevægelsen, giver børnene og jeg mange sjove, positive og herlige oplevelser i vores hverdag, hvor jeg naturligvis har de seks læreplanstemaer med i min daglige planlægning.

 

 

Her bor jeg
Kendetegn for min dagpleje

Det vigtigste for mig er, at vi har tid. Tid til fordybelse, til nærvær, til knus og kram, til tryghed.

Som Naturdagplejer og Idrætsdagplejer har jeg udfærdiget årsplaner og en Bevægelsespolitik, som er naturlige dele i min hverdag med børnene. Via legen, sang og sanglege og bevægelsen styrker jeg bl.a. dit barns motorik, empati og ikke mindst de sociale relationer.


Vi skal som udgangspunkt ud hver dag så i stedet for begrænsninger i udelivet, finder vi altid de positive og sjove udfordringer.

Jeg lægger stor vægt på, at der synges og ”læses/snakkes” i bøger hver dag, så er der tørvejr rykkes inde-aktiviteterne ud. Læringen om f.eks. begreber som højre/venstre eller farverne leger jeg oftest ind sammen med børnene via sang, lege og kiggen i bøgerne.

Jeg vægter meget i min hverdag med børnene at bruge de retningslinjer/redskaber, som læreplanerne giver, så dit barn får de kompetencer, der er behov for i det videre liv fremover.

Det er vigtigt for mig, at der eksisterer et godt forældre-samarbejde og en god dialog med Jer som forældre i forhold til Jeres børn, det giver de tryggeste rammer for alle store som små. Der er altid en god og venlig tone i forhold til dit barn, så børnene er trygge og får den bedste start på livet.

Måltiderne er altid gode hyggestunder, som vi bruger rigtig megen tid på.