Velkommen til min dagpleje

DGI Dagplejer

Idræt, leg og bevægelse

Mit navn er Ella Kældgaard Pedersen. Jeg er gift og bor sammen med Frits samt vores hjemmeboende datter.

Vores parcelhus er indrettet med et stort legeværelse, og der er en dejlig stor børnevenlig have. Vi bor på stille sidevej tæt på, sportsplads, legeplads, skov og stier.

Jeg er glad for at kunne være med til at udvikle børnene og hjælpe dem godt på vej i livet.

Min fritid bruger jeg sammen med min familie samt foreningsarbejde.

 

Kendetegn for min dagpleje

Mine værdier er ro, nærvær og tid til fordybelse. Det er vigtig for mig at skabe tryghed og give omsorg. Da jeg mener det er fundament for børnenes udvikling. Jeg møder børnene med hver deres forskellighed og kompetencer. Og arbejder meget målrettet ud fra børnenes individuelle behov. Det er vigtig for mig at børnene har en sjov og udviklende hverdag i dagplejen.

Jeg har stor interesse i at arbejde med at udvikle børnenes motorik igennem leg, bevægelse og kropslig aktivitet som har stor betydning for deres videre udvikling. Ved at give børnene mulighed for at bruge kroppen gennem leg, bevægelse og motion kan jeg være med til at udvikle aktive børn med kropsbevidsthed, højt selvværd, gode sociale kompetencer og indlæringsevner. Dette kan gøres både ude og inde, hvor indearealer, haven, naturen og muligheder i nærområdet benyttes.

Jeg arbejder ud fra mottoet: "Begejstrede børn bøvler bedst" 

Jeg arbejder målrettet på at gøre børnene selvhjulpne, så de bliver klar til nye store udfordringer.

Derudover Gør jeg meget for at udvikle de sproglige kompetencer gennem læsning, rim, remser, sang, sprogkufferter osv.