Velkommen til min dagpleje

Mit navn er Inger Kvorning Sørensen. Jeg bor med min mand Erling på Ahornvej i Møldrup. Vi har to voksne børn, en svigerdatter og to børnebørn som vi nyder at bruge vores fritid med.

 Jeg er uddannet sygehjælper.

Jeg har været dagplejer siden 1989 og nyder mit arbejde sammen med børnene, jeg gør alt for at børnene føler sig hjemme i mit hjem og de udvikler sig socialt – følelsesmæssigt og motorisk, jeg giver plads til hvert enkelt barn.

Vi har et røgfrit hjem og ingen dyr.

Du/I er meget velkomne til at kontakte mig for et besøg. Skulle mine åbningstider ikke passe jeres behov, er I velkomne til at ringe til mig, så vi sammen kan se om det kan løses. 

 

 

 
Kendetegn for min dagpleje

Jeg lægger stor vægt på gensidig respekt over for hinanden børn og voksne imellem, at der skabes ro og tryghed  for børnene og at børnene udvikler sig til små selvstændige og velfungerende  børn som respektere andre og klar til at gå i børnehaven. Jeg laver små kreative ting med børnene og vi er meget gerne ude og bruger naturen hvor vi følger årstiden og jeg bruger også naturen til at udvikle børnenes motorik . I det daglige bruger jeg Viborg kommunes Pædagogiske læreplanstemaer / Grønne spirer årsplan  for at udvikle børnenes kompetencer både hjemme og i legestuen, og gør alt for at børnene får en dejlig dag hos mig.
I er velkommen til at kikke forbi og se min dagpleje.
Inden barnet starter i dagpleje hos mig, er I velkommen til at komme på besøgen gang om ugen 2 måneder op til start. Dette er en rigtig god kontakt inden start.