Forældresamarbejde

I forældresamarbejdet lægger jeg vægt på åbenhed, ærlighed og tillid.

Jeg finder det vigtigt med en god daglig dialog, bl.a. om hvordan barnet har sovet, har det spist normalt til morgenmaden og er der sket noget vigtigt, eller spændende, som kan påvirke barnet.

Jeg holder forældrekaffe ved afslutninger og inden sommer- og juleferie.

Her er altid tid og rum til en god snak.