Forældresamarbejde

·         Åbenhed

·         God kommunikation

·         Tillid

·         Fortrolighed

·         Respekt for holdninger