Særforhold

På min lille bondegård har vi lidt dyr, som børnene er med til at passe, eller bare snakke med.

George og Anton vores to kælne katte

Frida og Bosse, to lidt store kalve

Frits og Rasmus, to små søde ponyer

Dalton, en stor hest.

Link til: Røgfrit miljø

 

Nedenstående regler er godkendt i Fælles MED den 10/10 2007.

              REGLER  VEDR.  RYGNING  I  DAGPLEJEHJEM.

Ifølge de nye rygeregler, som trådte i kraft d. 15.08.07 gør følgende sig gældende i dagplejen:

§ 15 

” I den kommunale dagpleje er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn.”

§ 15 stk. 2 

” Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet.”  

§ 8

For personer, der ikke er omfattet af § 7, er det ikke tilladt at ryge på institutionens udendørs arealer, hvor børn og unge færdes.

 

De nye rygeregler er nu behandlet i dagplejens tre MED-udvalg med følgende indstilling til godkendelse i Fælles MED:

Dagplejen ved Viborg kommune følger lovgivningen uden ændringer, da vi ikke ønsker at stramme loven, hvilket i praksis betyder følgende:

§ 15:

Der må ikke ryges i dagplejehjemmet i åbningstiden. Rygereglerne berører dermed også andre familiemedlemmer, som opholder sig i andre rum i huset, mens der er dagplejebørn i hjemmet, da der ikke må ryges i huset overhovedet i åbningstiden.

§ 15 stk. 2:

Der må aldrig ryges i børnenes primære rum. Børnenes primære rum defineres som et rum, der særskilt er indrettet til brug for dagplejebørnene og udelukkende anvendes til dette brug.

§ 8:

Det er tilladt at ryge udendørs på matriklen i åbningstiden, men aldrig der, hvor børnene færdes.