Aktiviteter

Aktiviteter

Jeg er grøn spire, certificeret naturdagplejer, hvilket vil sige at vi primært er ude i naturen hver dag. Det kan være lige omkring gården, hvor der er rigtig meget at undersøge og give os til. Vi kigger til dyrene hver dag, måske vi hjælpes ad med at lukke nogle ud på fold. De skal måske have foder. Vi finder forskellige dyrespor her omkring, og snakker om, hvilket dyr der har gået der. ( rådyr, ræven, grævling o.s.v )Vi kan besøge naboens juleplantage ( skov), hvor der er får ,vi besøger,ser lammene vokse op, vi fodre myrerne i en stor myretue, får brugt og trænet vores motorik og sprog rigtig godt. Vi besøger naboens store malkegård, hvor vi følger dagens gang, ser en kalv komme til verden , vokse op og blive til malkeko. Vi lærer hvor mælken kommer fra og hvad den bruges til. Der er en grisegård vi kan besøge. Vi ser på hvilket liv der er i vores lille sø, måske haletudser. I det hele taget mærker vi vind og vejr. Der kan selvfølgelig være dage, hvor vi bliver inde og leger. Det kan være hvis børnene er meget små og det er meget koldt, eller de bare er i gang med en god leg, som det er synd at forstyrre . Måske de bare har brug for at vi sidder og hygger i legeværelset eller i det store køkkenallerum. Bøger bruger vi meget, til lyt og lær. Vi synger hver dag, både ude og inde.

Det er vigtigt, at i alt hvad jeg foretager mig sammen med børnene, så er fællesskabet vigtigt, og der til gode ses det enkeltes barns behov, så vidt muligt.