Legestuen

Legestuen

Formiddagslegestue:

En gang om ugen er vi i legestue, som foregår i skolens gymnastiksal. Her er vi sammen med de andre dagplejere i området i et par timer, hvor vi spiser formiddags mad sammen, synger og bruger salens redskaber. Her giver vi det enkelte barn mulighed for at styrke de motoriske, sproglige og sociale kompetencer.

 

Heldagslegestue:

Dette er en hel dag hvor jeres barn skal afleveres og hentes i Røddinghus, hvor områdets dagplejere er samlet hele dagen. Der er som regel et tema for dagen, hvor vi ud fra dette tema har forskellige aktiviteter. Når børnene sover arbejder vi med TOPI , Tidlig opsporing og indsats, som er et rigtig godt redskab til at hjælpe/finde de børn vi skal give lidt ekstra opmærksomhed med nogle ting.

Jeg har den samme åbningstid i heldagslegestuen som normalt.