Legestuen

Legestuen

Formiddagslegestue:

En gang om ugen er vi i legestue, som foregår i skolens gymnastiksal. Her er vi sammen med de andre dagplejere i området, i et forud bestemt tidsrum, hvor vi synger og bruger salens redskaber. Her giver vi det enkelte barn mulighed for at styrke de motoriske, sproglige og sociale kompetencer.

Heldagslegestue:

Dette er en hel dag hvor jeres barn skal afleveres og hentes i Røddinghus, hvor områdets dagplejere er samlet hele dagen. Der er som regel et tema/dagsorden for dagen, hvor vi ud fra temaet har forskellige aktiviteter. Når børnene sover, arbejder vi med TOPI , Tidlig opsporing og indsats, som er et rigtig godt redskab til at hjælpe/finde de børn, vi skal give lidt ekstra opmærksomhed med nogle ting.

Jeg har den samme åbningstid i heldagslegestuen som normalt.