Dorthes dagpleje

Jeg har været dagplejer siden 1996 og nyder at arbejde med de kære små og være med til, at udvikle det enkelte barns sociale, empatiske, sproglig og motoriske kompetencer.

Som dagplejer sætter jeg stor pris på, at skabe ro og tryghed for børnene, så både de og ikke mindst i som forældre kan have ro i maven, når de er hos mig.

Jeg har en anerkendende tilgang til børnene og jer, så jeres behov bliver lyttet til og sat i fokus.

Jeg holder meget af, at lave aktiviteter med børnene, ud fra det enkelte barns kompetencer og udvikling inden for Viborg kommunes styrkede læreplanstemaer.