Velkommen til min dagpleje

 

Mit navn er Dorthe. Jeg har været dagplejer siden 1996. jeg nyder at arbejde med de kære små og være med til at udvikle det enkelte barns sociale, empatiske, sproglige og motoriske færdigheder.

Som dagplejer sætter jeg stor pris på at skabe ro og tryghed for børnene, så både de og ikke mindst I som forældre kan have ro i maven, når I er hos mig.

Jeg har en anerkendende tilgang til børnene og til jer, således at jeres behov bliver lyttet til og sat i fokus.

Jeg holder meget af at lave aktiviteter med børnene, ud fra det enkelte barns kompetencer og udvikling indenfor Viborg Kommunes læreplanstemaer.

Hvis du har problemer med at booke en plads hos mig eller en kollega, er du velkommen til at kontakte mig eller pladsanvisningen på pladsanvisningen@viborg.dk / tlf. 87 87 10 76 eller leder af dagplejen Gine Sø Madsen på gsm@viborg.dk /30 85 89 93.

https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Dagtilbud-0-6-aar/Nemplads

 

 

 

 

 

Kendetegn for min dagpleje

Jeg har blandt andet fokus på det enkelte barns generelle sansemotoriske og motoriske udvikling, da dette er grundlæggende for barnets læring  livet igennem. Derfor er vi også ude hver dag, hvor vi kan bruge og mærke med vores kroppe. Vi leger meget i haven, hvor børnene også er med til at fodre fuglene og hønsene. Vi bruger også naturen omkring den nærliggende mose og skov, som giver os mange gode udfordringer og læring om naturen.