Forældresamarbejde

Jeg vil gerne at vi har åbenhed og en gensidig respekt over for hinanden.

Hvis vi har fortrolighed og tillid til hinanden, kan vi i fællesskab gøre det bedste for at jeres barn trives og udvikles. 

Derfor er det også vigtigt at vi i det daglige har en god kommunikation.