Velkommen til min dagpleje

Mit navn er Pernille Germandsen.  Jeg er fra 1975.

Jeg bor i Rødkærsbro sammen med min mand Jan og vores 2 børn, Sine (2001) og Emil (2004).

Jeg har været ansat som dagplejer siden 1. aug. 2008. Før det har jeg sammenlagt arbejdet  14 år i både  børnehave , sfo og  Vuggestue.

I 2016 blev jeg færdiguddannet som Pædagogisk assistent.

Kurser jeg har deltaget i som dagplejer:

  • Førstehjælp.
  • Dagplejer som profession.
  • Leg med sprog.
  • · Måltidet i det pædagogisk arbejde.

Mit hjem.

Vi bor i et parcelhus på en stille vej, med dejlig stor lukket have. Her kan børnene lege i legehuset,  gynge,  rutsje, kører på div. kørertøjer og  lege i sandkassen. Indenfor har vi et hyggeligt legeværelse og dejligt stort køkkenalerum som børnene kan Lege / opholde sig i.

Kendetegn for min dagpleje

Jeg lægger stor vægt på omsorg, tryghed, nærvær, åbenhed, ærlighed og at der er plads til forskellighed.  Det er grundlaget  for at kunne ”handle og udvikle sig”.

Jeg har en anderkendende tilgang til både børn og forældre, så alles behov og evt. bekymringer bliver  lyttet til og sat i fokus.

Jeg arbejder hen imod at børnene bliver så selvhjulpne som muligt , da  det skaber glade børn.

Jeg arbejder ud fra dagplejens 6 lærerplans temaer og lægger stor vægt på, at børnene bliver klar på alle måder til de udfordringer, de møder på deres vej fremover.