Velkommen til min dagpleje
Velkommen:
Jeg hedder Hanne og har været dagplejer siden 1991. Jeg har haft et års uddannelsesorlov, hvor jeg gik på seminariet i Viborg og tog pædagogisk grunduddannelse PGU.
Jeg er gift, og har 2 voksne børn.
 
 
Kendetegn for min dagpleje
Vi vil gerne ud hver dag - regn og sne er ingen hindring.
Leg og udfoldelse på børnenes præmisser.
Selvstændighed og selvhjulpenhed.