Forældresamarbejde

Jeg forventer at kunne tale med jer forældre om barnet og barnets udvikling.

Jeg sætter stor pris på dialog med jer forældre.

Jeg forventer, at man som forældre er lyttende og åben overfor de ting, jeg har at byde på, ligesom jeg vil være lyttende og åben overfor de ønsker, I har på jeres børns vegne.