Særforhold

Her i huset bor der en lille kat, som hedder Luffe.

Der bliver ikke røget inde i huset.

 

link til: Røgfrit miljø

 

Nedenstående regler er godkendt i Fælles MED den 10/10 2007.

              REGLER  VEDR.  RYGNING  I  DAGPLEJEHJEM.

Ifølge de nye rygeregler, som trådte i kraft d. 15.08.07 gør følgende sig gældende i dagplejen:

§ 15 

” I den kommunale dagpleje er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn.”

§ 15 stk. 2 

” Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet.”  

§ 8

For personer, der ikke er omfattet af § 7, er det ikke tilladt at ryge på institutionens udendørs arealer, hvor børn og unge færdes.

 

De nye rygeregler er nu behandlet i dagplejens tre MED-udvalg med følgende indstilling til godkendelse i Fælles MED:

Dagplejen ved Viborg kommune følger lovgivningen uden ændringer, da vi ikke ønsker at stramme loven, hvilket i praksis betyder følgende:

§ 15:

Der må ikke ryges i dagplejehjemmet i åbningstiden. Rygereglerne berører dermed også andre familiemedlemmer, som opholder sig i andre rum i huset, mens der er dagplejebørn i hjemmet, da der ikke må ryges i huset overhovedet i åbningstiden.

§ 15 stk. 2:

Der må aldrig ryges i børnenes primære rum. Børnenes primære rum defineres som et rum, der særskilt er indrettet til brug for dagplejebørnene og udelukkende anvendes til dette brug.

§ 8:

Det er tilladt at ryge udendørs på matriklen i åbningstiden, men aldrig der, hvor børnene færdes.