Legestuen

Legestuen

Legestue

Formiddagslegestue:

Legestue gruppen består af 4-5 dagplejere med hver 4-5 børn. I vinterhalvåret går vi i legestue en gang om ugen i ”FISKEHUSET” på Gudenåvej.

I legestuen laver vi forskellige aktiviteter som at male, klippe motorikbane, danse og synge. Vi deler også nogen gange børnene op i grupper, typisk store og små for sig. Dermed kan vi lave forskellige aktiviteter der passer til børnenes alder. Det kan være til stor fordel for både små og store.

Vi prøver at tilgodese alles behov bedst muligt, så alle kan få en dejlig og tryg dag.

Vi har som oftest madpakker med, som vi spiser i legestuen.

I sommerhalvåret mødes vi på forskellige legepladser, hvor vi enten har planlagt en aktivitet eller hvor der er rum til fri leg.

Vi benytter også skoven, hinandens haver, eller det kunne være en tur ud til gartneren. Vi gør vores bedste for at børnene får nogle gode oplevelser sammen i en større flok.

Dermed styrker vi børnenes sociale kompetencer og opbygger en udvikling i børnene så de bliver klar til børnehave senere hen.

 

Heldagslegestue:

En gang om måneden afholder vi heldagslegestue, hvor børnene bliver afleveret og afhentet i legestuen (det aftales individuelt med din dagplejer).

 Der starter vi dagen stille og roligt. Hygger sammen med formiddagens mad, som oftest er hjemmebagte boller og hvad der tilhører.

 Derefter har vi en eller anden form for aktivitet og sanglege. Vi har madpakker med og spiser den inde eller ude, alt efter vejret. Derefter er det puttetid.

 Når børnene sover arbejder vi dagplejere med TOPI (tidlig opsporing og indsats), hvor vi sammen evaluerer alle børn. Et SUPER godt redskab, da vi via sparring med hinanden og flere øjne der ser, kan give hinanden gode råd eller idéer til hvad der evt. kan gøres af tiltag. Dette gøres i samarbejde med vores dagplejepædagog. Det holder vi tre gange om året, hvor vi kommer omkring alle børn.

Det kan også være de pædagogiske læreplaner vi arbejder med.