Elses dagpleje

Jeg møder familien og barnet hvor de er, så vi i samarbejde kan give barnet en sjov, god, tryg og lærerig barndom, sådan at barnet bliver rustet til at komme videre. Jeg giver tid til det enkelte barn, der hvor det er.

Vi er meget ude, laver mange sjove, spændende og lærerigt ting i skoven og på legepladsen.

Det giver en god motorik og et godt sammenhold.

I dagplejen skabes også de første venskaber, det er vigtigt, at lære at skabe gode relationer.