Booking af dagplejeplads

Hvis du har problemer med at booke en plads hos mig eller en kollega, er du velkommen til at kontakte mig eller

pladsanvisningen på pladsanvisningen@viborg.dk / tlf. 87 87 10 76 eller

leder af dagplejen Gine Sø Madsen på gsm@viborg.dk /30 85 89 93.

https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Dagtilbud-0-6-aar/Nemplads