Velkommen til min dagpleje

Mit navn er Anne-Sofie (bliver kaldt Fie), jeg er født 1983 og bor sammen med min mand Troels, vores 3 børn og lille bomuldshund Albert i Teglmarken.

Vi er en aktiv naturglad familie.

Vi værdsætter højt, at vores hus er indbydende og hyggeligt, samt at der er plads til alle.

Jeg blev ansat som dagplejer i Viborg Kommune 1. marts 2019. Forinden dimitteredes jeg som pædagogisk assistent 1. juli 2016, og samme dag fik jeg job i en vuggestue, hvor jeg indtil nu har arbejdet.

Kendetegn for min dagpleje

For mig er det vigtigt, at hvert enkelt barn bliver mødt ud fra barnets behov og nærmeste udviklingszone, for sammen med barnets forældre i et tæt samarbejde at kunne støtte barnet i at mestre eget liv, ud fra en anerkendende empatisk tilgang med Marte Meo metoden.

Jeg mener, at anerkendelse er vigtigt for det enkelte barns selvværd. Barnet får derved et positivt selvbillede, fordi det føler sig set, hørt og forstået som lige netop det unikke barn, det er.

Barnet får i en fast lille børnegruppe en meningsfuld og sammenhængende hverdag i trygge og genkendelige hjemlige rammer; hverdagen bliver forudsigelig.