Arnbjerg Børnehus - åbner for booking af plads d. 1/10 kl.10.00

Læs mere om Arnbjergs nye Børnehus her:

Arnbjergs nye Børnehus åbner 1. april 2021. Her vil være plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Tegningerne er nu godkendt. Det bliver et byggeri med udgangspunkt i naturen i forhold til farver og udeareal

Børnehuset skal omgives af et frodigt og grønt areal, som gør udeopholdet komfortabelt, smukt at se på, røre ved og lære noget om.

Udtryksmæssigt anlægges udearealerne med reference til de lysåbne eng- og overdrevsarealer, hvor en uklippet "bund" af græs lader trampestier definere nye veje og legeområder gennem området. Her er fokus på at skabe og drifte stedet med et kraftigt naturpræg, dvs. med plads til de "tilfældige, uordnede og selvgroede".

Som overordnet princip udvælges planterne med særligt henblik på, at området omkring Arnbjerg Børnehus, bidrager til at højne landets biodiversitet til glæder for både insekter og dyr - og børn. På den måde kan børnehuset aktivt være med til at understøtte børnenes naturglæde og "uddanne" små ambassadører for en oplevelsesrig dansk natur.

D. 29. okt. havde vi 1. spadestik i Arnbjerg. En dag som vi har set frem til. Der er blevet knoklet i kulisserne for at nå her til. Nu går byggeriet i gang. Et helt nyt børnehus. Et børnehus som også skal være områdets børnehus. Et hus som skal være med til at fremme børns læring og trivsel. Børnehuset skal også være med til at understøtte børnenes naturglæde i nogle smukke og trygge rammer. Et hus som skal indtages af børn, forældre og medarbejdere. Her skal vi opleve mange stjernestunder, hvor alle skal føle at de er en del af et fællesskab. Dette var nogle af ordene fra Solbrit E. Feldbak ved 1. spadestik.

 

Se billeder her.