Aktiviteter

Aktiviteter

Til dagligt vil der være fri leg, men der kan også i perioder være lege ud fra et bestemt tema. Vi er meget kreative og tegner, maler og følger meget årstiden og traditionerne. De kreative aktiviteter tilpasses, så det passer hvert barns alder. Vi synger og leger sanglege, vi bevæger os og laver motorikbaner, eller sidder og læser bøger.

Vi er ude hver dag, hvis vejret tillader det, enten i haven, på tur rundt i byen til en nærliggende legeplads, besøger en anden dagplejer og hendes børn eller tager på en lille udflugt uden for byen.

Jeg inddrager børnene så meget som muligt i hverdagen ved, at vi hjælper hinanden med at dække bord, tage af bordet, tømme opvaskemaskine, lave mad, bage og generelt hjælpe hinanden.