Aktiviteter

Aktiviteter

Hver uge har vi forskellige aktiviteter og nogle af dem gentages flere gange om ugen.

Vi har Hit med musikken, hvor vi snakker med vokalernes dyr, synger, leger og danser med dem. Derved får børnene kendskab til vokalernes lyde og ud fra dette udvikler børnene sig sprogligt og musikalsk.

Vi finder sprogkufferten frem og har dialogisk læsning, som er med til at udvikle børns ordforråd og skaber et sprogligt samspil mellem børnene. Det skærper deres evne til koncentration, fælles opmærksomhed og evne til samtale børnene imellem.

De ovennævnte aktiviteter bygger på børns læring, men bliver altid udført gennem leg, hvor barnets initiativ og medbestemmelse vægtes højt.

Dagligt synger vi forskellige børnesange, og vi kommer ud i det fri hver dag. Det kan være en tur i haven, en lang gåtur i den smukke og lærerige natur eller i skoven. Indimellem stiller jeg en motorikbane op, som børnene har stor glæde af. Vi er også kreative, hvor børnene får lov, at udfolde sig indenfor den kunstneriske verden. Hver torsdag mødes alle dagplejer på børnehavens legeplads, hvor den yngste gruppe i børnehaven kommer ud og leger med os. Hver måned er vi i hallen og lege, og en gang om måneden er vi i heldagslegestue i vores dagplejeteam, som består at 4 dagplejere.